De droom van de nacht

PDF-versie

De droom van de nacht

9 februari 2013

Weet jij nog precies wat je vorige nacht hebt gedroomd? Is deze droom een vage herinnering, of zie je alles nog helder voor je? Ben je bang van jouw eigen dromen of zijn het net warme en fijne ervaringen?

Terwijl men er in onze westerse wereld jaren lang van uitgegaan is dat dromen niets te betekenen hebben, worden meer en meer mensen er zich bewust van dat dromen meer moeten zijn dan een stukje bijzondere fantasie. Vele oude culturen hebben het droom-fenomeen een vooraanstaande plek gegeven in hun religie of samenleving, denk aan het Sjamanisme, het Egyptische rijk en noem maar op. In onze westerse geschiedenis is het C.G. Jung die voor een doorbraak zorgde omtrent het inzicht rond dromen.

Allemaal goed en wel, maar wat te doen met die dromen die net naar jou toekomen? Een veel voorkomende suggestie is het bijhouden van een droom-dagboek waarin je jouw dromen elke ochtend direct na het ontwaken noteert in een schrift. Er zijn ook heel wat mensen te vinden die -al dan niet professioneel- jouw droom voor jou trachten te verklaren. Bij vele webistes en boeken vind je grote verklarende lijsten van zaken die in jouw dromen zouden kunnen voorkomen, en wat ze te betekenen zouden hebben.

Aan de slag gaan met jouw dromen is niet altijd even makkelijk. Toch kan het een heel spannend en boeiend avontuur worden. Dit artikel zal nooit af zijn. Het zal immers nooit een concreet antwoord kunnen bieden op die dromen die jij tijdens jouw rem-slaap ontmoet. Weet dat zelfs een wereldreis begint met slechts een enkele stap, moge dit artikel een aanmoediging of richtingaanwijzer zijn om de belangrijkste stap te zetten: de eerste, of gewoon de ‘volgende’ stap.

 

Dromen die komen van heel diep van binnen
Geboren uit vreugde, geluk en verdriet
Een splinter verlangen, een deel van jezelf
Dat je meestal verstopt voordat iemand het ziet

 

Ga je mee op dromenreis? In dit artikel maken we een wandeling langsheen de opdracht van jouw dromen, langsheen de symbolen en mensen in een droom. Als een detective gaan we op zoek naar een verklaring voor onze dromen, om uiteindelijk af te sluiten in een stukje poëzie, een lied van een droom. Lees verder en geniet mee van onze droom van de nacht, het avontuur van de droom uit onze slaap.

 

De opdracht van een droom

Laat ons eens bekijken welke taak een droom kan hebben. Vele dromen hebben gewoon de opdracht om de afgelopen dag te verwerken en een plek te geven, of een gebeurtenis af te ronden. Sommige dromen willen jou voor iets waarschuwen. Weer andere dromen helpen jou bij het maken van keuzes of vertellen jou iets over jouw levensopdracht of levenspad. Er zijn zelfs dromen die jou vragen iets te doen voor een ander: al begrijp je er kort na de droom niets van, laat staan waarom die opdracht net aan jou wordt gegeven.

We dromen een aantal keren per nacht, vele dromen ontgaan ons bewustzijn. Een aantal dromen blijven ons bij, soms in die mate dat we ervan wakker schrikken, sommige dromen blijven ons zelfs vele jaren bij tot in het kleinste detail. Ik ben van mening dat het niet nodig is om elke droom te documenteren (door bv. het bijhouden van een droomdagboek). Die enkele dromen die ons opvallen, geven ons al een stevig huiswerk mee. Dient een droom om een gebeurtenis te verwerken, een periode af te sluiten of om iets los te laten, laat gerust die droom maar voor wat hij is, laat de nacht maar rustig z’n werk voltooien.

Heb je het gevoel dat jouw droom jou iets wil vertellen? Het zijn net die dromen die aandacht vragen van jouw bewustzijn in waaktoestand. Wanneer je je gedurende enkele weken, of zelfs enkele jaren gaat focussen op slechts een paar enkele dromen, heb je mogelijks al werk genoeg. Ook een wederkerende droom vraagt prioritaire aandacht van jouw bewustzijn. Dromen hanteren beeldtaal, een taal die we in onze westerse samenleving volledig verleerd zijn. Deze taal werkt helemaal anders dan onze taal in woorden, en laat zich niet zo makkelijk ontcijferen.

 

Het symbool van een droom

Dromen bevatten heel wat symbolen. Het kan een boeiend research-werk worden op zoek te gaan naar de betekenis van deze symbolen. Dit kan je doen d.m.v. opzoekingswerk in droomboeken of -websites. Deze lijsten hebben wel een beperking: ze verklaren een droomsymbool vanuit een bepaalde achtergrond. Zo zal je al snel opmerken dat verschillende lijsten elkaar wel eens tegenspreken over eenzelfde symbool, of echt wel zeer verschillende informatie weergeven. Het komt erop aan die informatie eruit te pikken die jou raakt, die een aha-effect of een emotie bij jou teweegbrengt.

Interessant kan het worden wanneer je jouw research-werk uitbreidt door ook via andere bronnen op zoek te gaan naar de mogelijke betekenis van een symbool. Over water bv. is er enorm veel geschreven, en ook over de betekenis van kleuren bestaat er een enorme diversiteit aan literatuur. Met een beetje oefening zal je steeds makkelijker richting weten te vinden. Wanneer er bv. een dier in mijn dromen voorkomt, begrijp ik al snel dat dit dier me ergens mee kan helpen. Ik ga dan via een aantal bronnen op zoek naar de spirituele eigenschappen van dat dier. Het samenvoegen van een aantal diverse verklaringen brengt me dan bij de betekenis die kan dienen voor die droom en voor mezelf. Culturen die met sjamanisme werken alsook enkele Afrikaanse culturen, kunnen grote wijsheden over dieren vertellen.

Het komt er dus op neer op zoek te gaan naar datgene wat een specifiek symbool uit jouw droom aan ‘jou’ wilt vertellen. Het symbool is er in jouw droom alleen voor jou gekomen, de betekenis van dit symbool is in die droom volledig afgestemd op datgene wat de droom aan jou wilt vertellen. Een appel en een tomaat bv, hebben voor jou een andere betekenis dan voor jouw buurman, laat staan voor iemand aan de andere kant van de wereld.

 

Tijd voor de hazelaar, vroeg in het voorjaar
Een lichtgroene droom van een bloeiende boom
Dromen als druppels op vuurrode appels
Een tak staat in bloei in het huis waar ik woon

 

Droomsymbolen kunnen zo krachtig zijn, dat het begrijpen van slechts één enkel symbool uit een droom al voldoende kan zijn om te begrijpen wat je begrijpen wilt van die droom. In tegenstelling tot vele boeken en films, wordt de boodschap niet zozeer gebracht door het verhaal, dan wel door de symbolen én de samenhang tussen de droomsymbolen die langskomen in een droom.

 

Mensen als droomsymbolen

Laat ons niet vergeten dat er ook mensen in onze dromen voorkomen. Veelal komen die mensen voor in onze dromen waar het precies om gaat. Dit is niet altijd zo. Dromen kunnen er wel eens voor kiezen te werken met ‘representanten’.

Wie al eens kennis gemaakt heeft met familieopstellingen (systemisch werk) in groep, kent het werken met representanten. Voor wie dit niet kent, licht ik hier even kort toe. Er is een client die een persoonlijke vraag stelt aan de begeleider van de opstelling. De begleider doet een interview en vraagt aan de client ‘representanten’ te kiezen uit de groep zoals aangegeven door de begeleider. Dit wil zeggen dat de client een aantal groepsleden vraagt om iemand te representeren uit diens (familie)systeem: een deelnemer representeert moeder, een andere deelnemer grootvader, of iemand representeert de leerkracht van de client of diens collega, en noem maar op. De deelnemer is slechts representant gedurende de opstelling of oefening, nadien stapt deze deelnemer uit de rol.

Hoe gaat dit in een droom in z’n werk? Wanneer jouw droom bv. jouw partner, vader of buurvrouw wilt betrekken in jouw droom, kan jouw droom er voor kiezen om met een representant te werken. Dit wil zeggen dat er iemand anders -veelal iemand die je persoonlijk kent- in die droom de rol zal spelen van jouw partner, vader of buurman. Dit komt doordat jouw droom dit als de beste optie ziet om bv. een specifieke eigenschap van deze personen kenbaar te maken via die specifieke representant. Of korter gezegd: de droom-representant helpt jou om iets te ‘begrijpen’ over die persoon die hij/zij representeert. Dit gegeven maakt het bewustwordings-proces van jouw droom in waaktoestand er inderdaad een stuk minder makkelijk op. Eens je hebt kunnen achterhalen wie de persoon in jouw droom representeerde, zal je begrijpen waarom net die persoon deze rol in jouw droom heeft aangenomen. Hou er rekening mee dat die persoon uit de representanten-rol moet kunnen stappen, en dus geenszins eeuwen ten dage die rol kan behouden.

Om te begrijpen waarover het precies gaat, zou je eens kunnen deelnemen aan een opstellingsmoment. Voeling krijgen met opstellingswerk kan een aanvulling betekenen voor jouw eigen droom-researchwerk.

Droom-representanten kunnen ook staan voor ‘jezelf’. In een droom die ik onlangs had zat ik samen met drie onbekende mannen in een treincoupé. De dag erna heb ik begrepen dat die drie andere mannen eigenlijk mezelf voorstelden. Deze drie mannen stelden niet zomaar mezelf voor, ze stelden alle drie een verschillend stukje van mezelf voor, een verschillend stukje van mijn persoonlijkheid, van mijn ‘zijn’.

 

Op zoek naar een droomverklaring

Je kan er voor kiezen om jouw droom aan niemand te vertellen. Evengoed kan je ervoor kiezen om jouw droom -of een deel van jouw droom- te delen met iemand anders. Dit kan een partner of familielid zijn, een vriend, of iemand die professionele hulp aanbiedt.

Je kent alvast detective Mr. Poirot. Poirot krijgt bij het begin van de film een opdracht om te achterhalen wie er een moord heeft gepleegd. Het valt me op dat deze detective steeds op een gelijkaardige wijze tewerk gaat. Poirot ondervraagt vele mensen en luistert aandachtig naar wat ze te vertellen hebben. Ook komen er vele mensen naar Poirot toe om hém iets te vertellen. Poirot kijkt naar vele details om zich heen: hoe gedragen de mensen zich, welke kledij dragen ze, is er iets veranderd in de omgeving en de plaats waar dingen zich bevinden, welke elementen ontbreken nog, en noem maar op. Sommige dingen brengen Poirot ook wel eens op het verkeerde been, wat hij dan ook dient te ontcijferen om zijn opzoekingswerk verder te kunnen zetten. De films eindigen steeds met een ontknoping, waarbij Mr. Poirot alle protagonisten bij elkaar roept. Poirot vertelt hen hoe het hele verhaal in elkaar zit vooraleer te onthullen wie nu precies de moord heeft gepleegd en waarom.

 

Geuren en kleuren versieren de wereld
Voor iemand die niet voor de werkelijkheid vlucht
Als de zon ondergaat ligt de hemel op aarde
En dansen de muggen heel hoog in de lucht

 

Misschien is het verklaren van een droom wel een beetje detective-werk. Je kan iets opzoeken op internet of in een boek, je kan iets vertellen of vragen aan een ander, je kan in jouw dagelijkse beslommeringen plots iets tegenkomen dat ook in jouw droom voorkwam of er een link mee kan hebben, iemand kan jou ineens iets komen vertellen, er kan iets in jouw brievenbus vallen, en noem maar op. Op een gegeven ogenblik komt er een ontknoping, zijn alle puzzelstukjes gelegd en wordt alles duidelijk. Net zoals bij Poirot kom je ook wel zaken tegen die jou op het verkeerde been zetten. Ook dit hoort bij het ontcijferwerk van jouw dromen.

Ik ben van mening dat de dromer zelf de enige is die de droom werkelijk en volledig kan verklaren. Niemand of niemand kan dit in jouw plaats doen. Wel kunnen anderen jou hints geven, jou belangrijke richtingaanwijzers geven, een onderdeel van jouw droom verklaren, enz. Jij bent dan ook de enige die aan de slag moet met jouw droom.

Daartegenover staat dat de dromer hierin best wel wat hulp kan gebruiken, ook Mr. Poirot zal er nooit op z’n eentje in slagen. Deze hulp vinden we dan ook terug in ons detectivewerk: op zoek naar literatuur via internet of de bibliotheek, je ogen open houden en goed rondkijken, vragen stellen en antwoorden krijgen, eventueel op zoek naar iemand die met jou wat dieper in kan gaan op jouw droom.

Een droom kan een fijne aanzet zijn voor een intakegesprek tijdens een individuele sessie, een familie-opstelling of een visualisatie. De taal van dromen, de taal van muziek en poëzie, de taal van kleur en van fantasie zijn de mooiste healers die we ons maar kunnen voorstellen: zacht, subtiel en toch o zo krachtig.

 

Laat ons nu maar dromen

Laat ons nu maar dromen want dromen zijn mooi. Dromen zijn soms keimoeilijk, soms zijn ze angstig en dan weer verdrietig. Dromen zijn verbazend en ontzagwekkend, dromen zijn bizar en onbegrijpelijk. Waar zouden onze dromen vandaan komen? Misschien komen dromen wel van een wereld waar men het aller-allerbeste met ons voorheeft. Daarom zijn dromen vooral mooi.

Laat ons even samen genieten, genieten van een droom. Laat ons, voor we afscheid van elkaar nemen, even luisteren naar het intieme en zachte van de wereld van onze dromen.

De twee citaten doorheen dit artikel komen uit volgende lied: ‘Ik kan je dromen’ (M: Herman Van Veen / T: Rob Chrispijn): songtekst

 

 

Sluit even jouw ogen. Laat alles wat je hier las maar even achterwege en luister mee naar dit lied, door op dit filmpje even op play te drukken. Geniet mee van dit prachtige stukje droom-poëzie op muziek. Want uiteindelijk gaat het maar om één ding … dromen!

Lieve lezer, droom zacht!

______________
Joachim Van Haver

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.