Neuro emotionele integratie (NEI)

 

 


Samen met de opleiding die ik in de NEI heb gevolgd, is vooral de begeleiding bij een groot stuk van het healingsproces dat ikzelf heb doorlopen mijn primaire vorming in de NEI geworden – daar waar men een geheel eigen invulling rond deze methode heeft ontwikkeld. Een invulling niet in het minst vanuit het systemisch inzicht en waarbij er met een knipoog toch wel een aantal aspecten vergeleken kunnen worden met de regressie-methodiek of -gedachtengoed.

Later ging ik verder op ontdekking ondermeer d.m.v. enige vorming rond geheel andere werkvormen. Het bracht me tot een selectie van enkele inzichten welke de healing rond emotionele blokkades opnieuw een stukje rijkdom meegeeft die mag gezien worden. De kerninzichten van de NEI-methode blijven onverminderd als basis aanwezig waardoor de term “neuro emotionele integratie” nog steeds de meest aangewezen benaming hoort te zijn.

Reacties zijn gesloten.