Hooggevoelig

Hooggevoelige personen

Wat is Hooggevoeligheid of HSP (Hoog Sensitieve Persoon of High Sensitive Person)? Zou jij jezelf hooggevoelig noemen? Hier een vragenlijst, die je kan helpen na te gaan voor jezelf of ook jij tot die groep behoort. Misschien heb je reeds genoeg aan te term ‘hooggevoelig’ om een antwoord op deze vraag te geven?

HSP is een term door mevr. Aron ontwikkeld rond de eeuwwisseling. Het gaat om personen die snel overprikkeld zijn, die heel snel omgevingssignalen opvangen en hierop reageren via emotie of diverse lichamelijke reacties. Als reactie ontwikkelen deze personen in hun jeugd overlevingsstrategieën, die op latere leeftijd een averechts effect kunnen hebben en/of enorm veel energie kosten. Daar waar sommige hooggevoeligen zichzelf makkelijk verliezen, sluiten anderen zich af en plaatsen als het ware een stolp over zich heen.

Hooiberg, alsof er een antenne uitsteektHooggevoelig zijn wordt vaak als een last ervaren. Het maakt je veelal zwak, het is behoorlijk moeilijk om als hoogsensitief persoon in onze maatschappij te overleven.

Hooggevoelig zijn is eigenlijk een ‘gave’. Meer nog: hooggevoelige mensen betreden vaak een sleutelfunctie bij het overeind houden van onze omgeving. In de prehistorie waren de hooggevoelige personen diegenen die het gevaar reeds lang vooraf aanvoelden zodat een aanval van een wild dier kon afgewend worden. Vandaag zijn hooggevoelige mensen als het ware ‘Koninklijke adviseurs’.

Als hooggevoelig zijn een gave is, kan het ook als kracht ingezet worden. Jouw kracht. Wanneer hooggevoeligen erin slagen de lasten in te wisselen voor een gave, een meerwaarde, wordt hooggevoelig zijn een kracht. Een hooggevoelig persoon wordt een veelbetekenend lid van de groep.

Ben je hooggevoelig? Zou het jou aanspreken jouw lasten om te bouwen tot een gave? Je kan leren omgaan met je gevoeligheid! De aangeboden begeleiding van Jatigo kan hierin een stevige ondersteuning zijn! Je krijgt in alle rust de persoonlijke aandacht die jij op dat ogenblik kan gebruiken, gericht op jouw vragen en ervaringen.

Hoe meer hooggevoelige mensen erin slagen deze als een kracht in te zetten, hoe meer ruimte en aandacht gevoeligheid in onze westerse samenleving kan krijgen. Die samenleving waar het ‘denken’ als basisvereiste wordt gezien en het ‘voelen’ weggemoffeld is naar een vreemd en onverdraagbaar gegeven.

Reacties zijn gesloten.