Interactief geleide visualisaties

Interactief geleide visualisaties

Wanneer je een verhaal leest of voorgelezen krijgt zal je dit verhaal vorm geven in beelden om de personages een gezicht en een lichaam te geven, om de omgeving te vormen en te kleuren, om de bewegingen zichtbaar te maken. Het is de enige wijze om het verhaal te kunnen begrijpen en te volgen, om het te kunnen ervaren en herinneren.  ‘s Nachts (en soms ook overdag) dromen we en ook hier komen er beelden naar voor. Beelden, maar ook klanken, soms wel eens smaken, geuren of andere prikkels.

Muziek, dans, poëzie, vele vertellende en beeldende (kunst)vormen hebben er in alle stilte toe bijgedragen het waakvlammetje brandend te houden van de verbinding met deze onuitputtelijke bron aan wijsheid in onszelf en om ons heen. Met interactief geleide visualisaties (IGI- Interactive Guided Imagery)  maken we dankbaar gebruik van dit communicatieve vermogen waar we allemaal over beschikken.

Twee indianenOnze Westerse samenleving, onderwijs en opvoeding hebben er toe geleid dat we de taal van beelden, klanken en dromen op een zijspoor hebben geparkeerd (of gewoon moesten uitschakelen) om helemaal te vergeten hoe deze mooie en krachtige taal ons een schat aan informatie bezorgt, ons de weg wijst op moeilijk of minder moeilijke momenten, ons een bijzonder mooie en bevrijdende oplossing kan bieden, hoe deze taal ons als geen ander kan vertellen wie wij in ons diepste innerlijke wezen nu eigenlijk zijn en wat we de wereld om ons heen te vertellen hebben.

Met de beelden die bij een geleide visualisatie naar boven komen gaan we aan de slag. We maken een wandeling door het beeld om even stil te staan bij elke hindernis. We kunnen in gesprek gaan met een aspect uit het beeld, we kunnen er hulp bij halen, we trachten de beelden te begrijpen, we geven aandacht aan elk aspect wat om aandacht vraagt. We eindigen met een nieuw begin: we komen opnieuw in verbinding met het doel wat we bereiken willen en met het pad dat ons daartoe leidt.

Oude Indiaanse en sjamanistische culturen, niet in het minst deze uit de oude Noord-Amerikaanse gebieden, wisten als geen ander hoe deze taal te begrijpen en er mee aan de slag te gaan. Ik vul de visualisatie-methodiek IGI graag aan met deze inzichten, vooral als het gaat om dromen. Ook met een droom die jou is bijgebleven kunnen we aan de slag, het zijn eveneens beelden die jou iets belangrijks willen vertellen. Over dromen heb ik een uitgebreid artikel geschreven op mijn blog: De droom van de nacht.

 


IGI werd bedacht en ontwikkeld door David E. Bresler (psycholoog) en Martin L. Rossman (dokter). Zij baseerden zich ondermeer op Jung psychologie, gestalt therapie en hypnose. In 1989 richtten zij de “Academy for Guided Imagery” op.

Reacties zijn gesloten.