Oorsprong en ontwikkeling

Het systeem van Reiki: oorsprong en ontwikkeling

Het Reiki-systeem werd ontwikkeld door de Japanse Mikao Usui (1865-1926). Hij deed heel wat leer- en levenservaring op vanuit diverse religieuze vormen waaronder het Tendai-boeddhisme, gevechtssport en de Shugendo volksreligie, aangevuld met ingrijpende persoonlijke ervaring en ontwikkeling. Hieruit ontwikkelde hij het Systeem van Reiki waarvoor hij de “Usui Reiki Ryõhõ Gakkai” -school oprichtte om dit systeem van Reiki open te stellen voor een breder publiek. Echter, het gehele Reiki-wordingsproces over meerdere graden heen nam voor de student vele, vele jaren in beslag – slechts enkelen bereikten in die tijd de hoogste graad.

BosDe Hawaiiaanse Hawayo Takata kwam in contact met Chūjirō Hayashi, een leerling derde generatie van de Gakkai-school die zich had losgescheurd en een eigen weg opging. Takata begon in Hawaï te behandelen en mensen in te wijden. Dit deed zij op geheel eigen wijze waardoor er opnieuw een sluimerende verwijdering ontstond van het oorspronkelijke systeem van Reiki. De groep ingewijden door Takata konden na haar overlijden moeilijk de verschillen die ze elk ontvingen van Takata begrijpen, en kozen er voor een nieuwe Reiki-standaard als basisvorm aan te nemen, waarin Takata’s kleindochter Phyllis Lei Furumoto de leiding op zich nam, de Reiki Alliance was een feit.

Ondanks dit parcours benoemt deze Reiki Alliance deze vorm van Reiki als “Usui system of natural healing” en “Traditioneel Usui Reiki”. Dit brengt heel wat onwetendheid en verwarring met zich mee, quasi niemand gevormd vanuit deze stroming is op de hoogte van deze historiek, een historiek van afgeleiden en verwijdering van de traditie ontstaan bij Mikao Usui (toch is bij deze grote groep behandelaars het bewustzijn hierin groeiende).

Via deze groep veroverde Reiki de wereld: het is deze vorm die (niet alleen in onze Westerse landen maar wereldwijd) algemeen bekend is en wordt toegepast. Enkele andere ingewijden door Takata splitsten zich dan weer af van deze Alliance en ontwikkelden nog andere vormen, denk aan de Tera Mai Reiki, Tibetan Reiki, Raku Kai Reiki. Let wel: ondanks dit verwijderingsproces zijn er wel meer Reiki-behandelaars (gevormd vanuit de diverse Takata-stromingen), die er wel degelijk in slagen hun klanten iets moois te bieden. In onze huidige tijd komen we met vele invalshoeken en wijsheden in aanraking welke ook die mensen de nodige voeding aanreiken.

Op een gegeven ogenblik is Frans Stiene op zoek gegaan naar de oorsprong van Reiki. Hij kwam in contact met Hiroshi Doi, lid van de Usui Reiki Ryõhõ Gakkai, alsook met Chris Marsh die een leerling is van Suzuki San (directe leerling van Mikao Usui). Naast Frans Stiene zijn er nog die een vergelijkbare weg opgingen, denk aan Walter Lübeck, Frank Arjava Petter & William Lee Rand.

Een laan met bomenVanuit die diepgaande ervaring ontwikkelde Frans Stiene een reconstructie van het Usui Reiki Ryõhõ onderwijssysteem via een weliswaar sterk verkorte en in het westen hanteerbare vorm. Deze vorm van het Reiki-systeem werd het Reiki-pad dat ik ben ingeslagen.

Waardevolle en uitgebreide informatie is te vinden op volgende website: www.usui-reiki-ryoho.nl

Binnen de wereldwijde Reiki-gemeenschap is het gebruikelijk uw stamboom kenbaar te maken. Temeer gezien ik het pad van deze minder bekende stroming ben opgegaan, maak ik mijn stamboom bekend in de widget rechts op het scherm.

Reiki handpalmhealing

Reacties zijn gesloten.